ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดเหนือพระเมรุมาศนครสวรรค์

(10 ต.ค.) เมื่อเวลา 08.09 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการใน จ.นครสวรรค์ร่วมพิธีบวงสรวง ยก

“นพปฎลสุวรรณฉัตร” พระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วจึงทำพิธียกฉัตรทอง 9 ชั้น

ซึ่งในระหว่างประกอบพิธีได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นวงกว้างใหญ่สร้างความตื่นตาให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก ด้านพิธีการต่อจากนี้จะมีการซักซ้อมพิธีการขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์ การจัดการจราจร ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งจากการกระทำของคนและสิ่งที่อาจเกิดจากธรรมชาติ ฝน ฟ้า อากาศ ลมพายุต่างๆ

ในส่วนของเตาเผาดอกไม้จันทน์ ที่จะใช้ในคืนวันที่ 26 ทีมช่างก่อสร้าง ได้ทำการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการในส่วนของโครงสร้างและการประดับตกแต่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในกำหนด คือวันที่ 23 ตุลาคม โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบและควบคุมอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้พระเมรุมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ มีความสวยงาม สมพระเกียรติ

นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ ยังได้วางแนวทางในการจัดหน้าที่หากิจกรรมให้แก่จิตอาสาแต่ละฝ่ายได้มีกิจกรรมมีหน้าที่ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจตามที่ได้แสดงเจตนาความตั้งใจไว้ ทั้ง 8 ด้าน ทั้งจังหวัดกว่า 7 หมื่นคน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น