jackport A Gclub

วิธีการเล่นjackportA

Gclub Online มีเกมมมากมายให้ท่านเลือกเล่นกัน วันนีเราเราจะมาแนะนำกติกาการเล่นเกม Jackport A เป็นกติกาการเล่นคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นจริง (9 ดีล 8 ไลน์) สมาชิกได้รูปตามเงื่อนไขเหมือนกัน 3 รูป สามารถรับรางวัลได้ทันที

Gclub-jackpotA-1

 

Gclub-jackpotA-2

 

Gclub-jackpotA-3

 

Gclub-jackpotA-4

ใส่ความเห็น